Fejl og mangler

Billeddokumentation og beskrivelse af de mange grove håndværksmæssige fejl og ulovligheder på vores ejendom

Herunder er liste over det massive byggesjusk på vores ejendom. Billeddokumentation og beskrivelser er blevet til i den lange udredningsproces, vi har været igennem de sidste 2½ år med ejerskifteforsikring og tre forskellige byggesagkyndige.

Sagen er en af de groveste Dansk Boligforsikringen nogen sinde har haft - og erstatningsudbetaling en af de største, de har været udefor.


Til sammenligning ses her hvordan Dahl Wulf forsøger at få samme ejendom til at fremstå på deres hjemmeside.


Dahl Wulf vil formegentlig have alverdens (bort)forklaring, men vi håber billederne og listen taler for sig selv...


KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM I STORT

Fejl og ulovligheder i kælderen

Ulovligt kældergulv
Sætningskader

Indvendig (fejlagtigt) isolering af kældervægge

Kældervæggene er isoleret med rockuld og forsatsvægge af gips, samt andre organisiske materialer. Konstruktion frarådes på det kraftigste, da den giver massiv skimmelvækst (se: Bolius). Teknologisk Institut har indvidere foretaget målinger og udfærdiget en rapport, der dokumenenterer den alvorlige fejlkonstruktion og de resulterende skimmeskader.

Forsatsvægge på samlige ydermure skal pilles ned, skimmelsaneres og derefter skal der isoleres korrekt.

Vindue i kældervæg afblændet med rester fra isoleringsblokke

Bag forsatsvæggene i kælderen gemte sig et gammelt vindue, man havde valgt blot at afblænde med overskydende isolering. En kælderydermur skal ikke bestå af isoleringsblokke, men beton.

Hullet skal mures op i et materiale, der kan fungerer som ydermur i en kælder.

Ulovligt og fejlagtig kældergulv

I forbindelse med at vi bankede hul i kældergulvet, konstaterede vi flere ulovligheder og alvorlige grove håndværksmæssige fejl. Gulvet manglede tilstrækkelig isolering i henhold til BR10, manglede kapilarbrydende lag, og man havde valgt at grave ned under den gamle sokkel uden at understøbe, hvilket giver risiko for at huset styrter sammen.

100m2 kældergulv skal bankes op (inkl. samtlige vand, varme og el-installationer), mure skal understøbes, og derefter skal der etableres et lovligt og forsvarligt kældergulv.

Sætningsskader i ydermuren i kælderen

Bag forsatsvæggene i kælderen gemte sig også en sætningskade, der løber fra gulv til loft. Det skyldes formegentligt, at man har udgravet kælderen til under sokkelniveau og huset derfor har sat sig. 

Skaden injekseres, og der ilægges jern.

Fejl og ulovligheder i stue-etagen

Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe
Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe

Indvendig (fejlagtigt) isolering af samtlige ydermure

Ydermure er isoleret indvendigt med forsatsvægge af gips, som kun bør anvendes, hvis en udvendig isolering ikke er mulig. På trods af byggeansøgningen beskrivelse af, at man vil isolere udvendigt, har man udført en indvending isolering. Endvidere har man mod alle anvisninger ikke afrenset de gamle vægge for organisk materiale (tapeter) og etableret en utæt dampspærre. Konstruktion frarådes på det kraftigste, da der er risiko for massiv skimmelvækst. Teknologisk Institut har foretaget målinger og udfærdiget en rapport, der dokumenenterer den alvorlige fejlkonstruktion og skimmeskader.

Forsatsvægge på ydermure skal pilles ned, skimmelsaneres, og derefter skal huset isoleres korrekt.

Revne i køkkenmuren

Der løber en revne i indermuren fra loftet og ca. 2m ned over og bag køkkenskabe. Det skyldes formegentligt fejlagtig opmuring af tilbygning, og de skader der ses udvendigt på den nordvendte facade

Vindue afblændet med gipsplader

Under ombygningen har man besluttet sig for at sløjfe et vindue i køkkenet. I stedet for at lukke og mure hullet op med gasbetonblokke (som resten af tilbygningen), har man blot blændet af med gipsplader og en utæt dampspærre, hvilket giver risiko for kondens og skimmelsvamp

Revne i indvendig mur

Der løber en ca. 1m lang revne fra gulv og op langs væggen i soveværelse

Manglende dampspærre i lofter

På billedet ses de gamle forskalningsbrædder og derunder gipsplader, som udgør de nye loft. Som det fremgår, er der ingen dampspærre i loftet, hvilket gør sig gældende for flere rum i ejendommen. Resultatet er, at der trænger fugt op i tagkonstruktionen, og efterfølgende dannelse af skimmelsvamp.

Loftet skal rives ned, og der skal etableres dampspærre og nye lofter i de pågældende rum

Løse fliser med manglende vedhæftning

Overalt i ejendommen (herunder entre, begge badeværelser samt hele kældergulvet) er fliserne lagt på sporadiske "puder", så de mangler vedhæftning og derfor nemt går løst.

På billedet ses en flise, der er taget op i entréen, da den var gået løs og skulle udskiftes

Manglende ventilation

I henhold til BR10 skal der etableres ventilation i form af friskluftventiler eller lignende. Dette forefindes dog ikke i tilbygningen pånær i badeværelset. 

Der skal etableres ca. 7 stk. friskluftventiler i vinduer.Fejl og ulovligheder på facade

Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe
Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe

Tilbygningens facader revner på kryds og tværs

Facaderne på hele tilbygningen revner på kryds og tværs (se her og her), hvilket skyldes 3 forhold:

  • Gasbetonblokkene er limet forkert, så limen går i opløsning og bliver til blødt pasta (dokumenteret i rapport fra Teknologisk Institut)
  • Der er ikke brugt net i pudsen, hvilket producenten af gasbetonblokkene ellers foreskriver
  • Der er ikke brugt den rigtige puds i henhold til producentens anvisninger

Hele facaden på tilbygningen skal sandblæses, samlinger i gasbetonblokke skal udfræses og limes igen. Derefter skal hele facaden pudses og males.

Den oprindelige bygnings facader revner og skaller af

I forbindelse med ombygningen har man valgt blot at pudse uden på den oprindelige puds, der ikke er blevet afrenset først, og endvidere er der brugt en plastmaling, så huset ikke kan ånde.

Resultatet er, at facaderne på det oprindelige hus revner, og malingen skaller af.

Hele facaden på den oprindelige bygning skal sandblæses, pudses op og males.

Sætningskade på hjørne af bygning

Der løber en ca. 3 m revne fra taget og ned igennem bygningen på det sydvest-vendte hjørne

Revner i hjørner på bygningen

På stort se alle hjørner af bygningen ses der revner i og omkring murkronerne.

Afskalninger på trappeværn

Der er adskillige afskalninger af puds på trappeværnene til både kælder og stueetagen.

Andet billede ses her.

Trappeværn skal sandblæses, pudses op igen og males. Endvidere skal afdækninger afmonteres og udskiftes med nogle, hvor vandet løber korrekt af.

Sokkelpuds revner

Sokkelpudsen på både tilbygning og det oprindelige hus er udført håndværksmæssigt forkert. Dels er det ikke ført under terræn, dels er affaset udad, således at jorden står og skubber på det. Resultatet er at det revner og bliver løst.

Der skal udgraves omkring huset, sokkelpuds skal føres 15-20cm under terræn og eksisterende skader udbedres (afbankning, pudsning og maling)

Sætningsskade i sokkel på sydvendt facade

På billedet ses en revne der løber fra terræn og ca. 1 m op af facaden.

Fejl og ulovlige VVS installationer

Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe
Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe

Ulovlig VVS til badeværelset i den oprindelige bygning

Bag væggen til badeværelset i den oprindelige bygning fandt vi disse skjulte (og ulovlige) samlinger i forbindelse med, at de var blevet utætte og derved gav en massiv vandskade i kældere.

Indbygningsskabe skulle tages ud, ombygges for at give adgang til de skjulte samlinger og derefter genetableres.

Endvidere er varmtvand til badeværelset udført uden cirkulation, så det tager over 1 minut at få varmt vand (også til håndvasken)

Skjulte samlinger, manglende isolering og brud på tomrør

Bag forsatsvæggene i kælderen fandt vi yderligere ulovlige samlinger.

Endvidere er fordelingsslanger til gulvvarmen ikke isoleret (ligeledes ulovlig VVS)

Derudover er tomrør til koldt -og varmtvand skåret over, hvilket er en grov håndværksmæssig fejl.

Ulovlig gulvarmeinstallation

Forderlingrør til gulvarme i stue-etagen er ført uisoleret i kældergulvet, hvilket medfører at varmen afsættes i kælderrummet, der bliver varmere end bebeboelsesrummene, der skulle opvarmes. Endvidere er fordelingsrørerne til gulvarmen ført op langs kælderydermuren - på ydersiden af isoleringen!

På billedet ses endvidere flere tomrør, der er skåret over.

Ulovligt afløb fra både vaskemaskine og kondensfyr

I husets teknikrum er slanger fra både vaskemaskinen og kondensfyret ført ind bag forsatsvæggen, som således udgør flere ulovlige skjulte samlinger.

Endvidere forefindes en række yderligere ulovligheder omkring føring af det kolde brugsvand.

Ulovlig vandføring til badeværelse i tilbygning

Vandrør til badeværelset i tilbygningen er udført ulovligt og underdimensioneret, så de ikke overholder kravene til det tilladte tryktab.

Endvidere er der ikke varmtvandscirkulation, så det tager næsten 1½ minut at få varmt vand (ligeledes en overtrædelse af vandnormen).

Varmtvandsrørerne er ej isoleret.

Ulovlig vandføring til køkken

Det varme vand til køkkenet er udført uden cirkulation og rørerne er uisoleret. Det tager ca. 40 sekunder at få varmt vand i køkkenet.

Til gengæld er koldt vand ført sammen med fordelingsslangerne til gulvarmen, så det tager omkring 30 sekunder at få koldt vand.

Konstruktionsmæssige fejl og ulovligheder i badeværelserne

Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe

Der er ikke anvendt vådrumsgips i badeværelserne

Væggene i badeværelserne er udført i almindelig gips og ikke vådrumsgips, hvilket er påkrævet.

Revner i vægge i badeværelser

Både loft og vægge i badeværelser revner i samlinger på gipsplader, da de ikke er udført håndværksmæssigt korrekt

Ulovlig gipskonstruktion på ydermure

På ydermurene i badeværelset er der opsat enkeltlags (normal) gips, hvilket ikke er en lovlig konstruktion. Endvidere er gipsen ikke monteret på et fast underlag med skruer, men blot sat op med fliseklæb.

I vådrum skal gips monteres med skruer eller lignende, forskudt i dobbeltlag og der skal anvendes vådrumsgips

Store hulrum under flisebelægningen på gulvet

Som det ses på billedet ligger fliserne flere steder og svæver mere end 1cm over gulvet og er kun punktvist vedhæftet. Det er ikke lovligt og medfører, at fliserne kan ligge og rokke, og fugerne går op.

Manglende flisebklædning omkring badekar

Et badekar med bruser udgør en vådzone og skal i et badeværelse være beklædt med fliser eller lignende.

Det er således en ulovlig kontruktion Dahl Wulf har ladet opføre, da der er opsat en malet gipsplade som væg omkring badekaret.

Fejl om mangler i tagkonstruktionen

Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe
Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe
Uæt dampspære, efterladt organisk materiale, skimmelsvamp
Revne i mur over køkkenskabe

Utætte inddækninger omkring murkroner

Tagpap er udført håndværksmæssigt forkert og gaber med store huller for enderne af murkorner, så der kan trænge vand ind i taget

Utætte samlinger

Samlingerne i tagpappen er udført håndsværksmæssigt forkert, så der er utætheder, og der kan trænge vand ind i konstruktionen.

Utæt samlinger omkring skorsten

Samlinger omkring skorsten er udført håndværksmæssigt forkert, så der kommer utætheder og kan trænge vand ind. Den byggesagkyndige betegner denne løsning som "kunstværket".Uætte samlinger omkring ovenlysvinduer

Tagpap slutter ikke tæt omkring ovenlysvinduerne.

Overlæg vende forkert

Overlæggende tagpap vender flere steder forkert.

Som det ses på billedet, er tagpappen lagt "omvendt" i forhold til, hvordan overlæg bør udføres.

Revner i murkroner

Revner i murkroner.

Fugt og skimmelsvamp i tagspær

I berørte tagspær er der opfugtning og skimmelsvamp.

Isolering lagt så den blokkerer for ventilation i tagkonstruktion

I flere tagspær er isolering lagt, så den blokerer for ventilationen i taget, hvilket medfører opfugtning og skimmelsmap.

Ovenlys udført så de blokkerer for ventilation i taget

Ovenslysvinduerne er udført, så de blokkerer for ventilation i de spær, de er monteret i. Der er ikke udført anden form for ventilation, hvilket medfører opfugtning og skimmelvækst i tagspærene.

Zink-inddækninger på murkroner revner

Zink-inddækninger på murkroner er koldloddet, hvilket medfører, at de revner.

Endvidere har man skruet ned igennem zink-inddækningerne, der har gjort dem utætte.

Som dokumenteret herover er der tale om massivt og ekstremt omfattende byggesjusk - og faktisk er der 10-20 forhold mere, som vi blot ikke gad at bruge tid på at dokumentere her på siden. Se også https://dahlwulfombygning.wordpress.com/

Copyright © All Rights Reserved

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger. Cookies bruges ikke til statistik eller målretning af annoncering. Informationer deles ikke med tredjepart. (link til privatlivspolitik med nærmere information)

Læs mere
OK